Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Router.php on line 13

Warning: Creating default object from empty value in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Router.php on line 79

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Abstract/Controller.php on line 26

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Abstract/Model.php on line 10

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Abstract/Model.php on line 10

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Abstract/Model.php on line 10
Saleziánske Misie

Saleziánske Misie - Saleziáni Don Bosca

"...najdôležitejším pilierom misie je duchovný život...."

Foto

Meno: Veronika Strigáčová a Katarína Kružliaková
misijné dobrovoľníčky
Miesto: Baku v Azerbajdžane
Termín: od apríla 2011
Činnosť: stretká, práca s deťmi v oratóriu, doučovanie, voľno-časové aktivity
Financovanie: grantový program Mládež v akcii - Európska dobrovoľnícka služba
(za obsah publikácie je zodpovedný vydavateľ a Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie zverejnených informácií)

O našej dobrovoľníckej práci... Začnem tým, čo je prvým a najdôležitejším pilierom misie, a to duchovný rast. Preto máme stabilný režim, do ktorého nás nikto nenúti. Každé ráno o 8.h. a večer o 22.h. sa spoločne modlievame laický breviár v ruskom jazyku. Pre mňa je to kríž, lebo s azbukou sa ešte nekamarátim, ale verím, že po čase prejdem od slabikovania k plynulému čítaniu a možno aj k porozumeniu, čo čítam Ale ,,spolusestry“ Ajka a Veronika majú trpezlivosť Tiež ústrednou chvíľou dňa je sv.omša v ruskom alebo anglickom jazyku, buď je u sestier v ich dome, alebo v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie alebo na fare v kaplnke Krista Vykupiteľa. Otec Štefan má na starosti duchovné obnovy pre nás - dobrovoľníčky, ktoré sú raz do mesiaca. Akurát včera sme mali prvú a bolo to veľmi obohacujúcé. Išli sme k zátoke, kde sú stromy, vidno blikajúci maják a more – západ slnka z briežka. Veľmi príjemné miesto, kde sme mali každý sám asi polhodinku meditovať alebo sa skôr zamyslieť nad prežitým mesiacom v Baku, a potom sme sa zdieľali, hodnotili a nakoniec sme sa pomodlili ruženec. Najradšej mám chvíle adorácie v kaplnke, kde sme len Veronika, ja, gitara a slovenské chválovky, vtedy sa vznášam!:)

V utorok a štvrtok máme na starosti PAD - adopcia detí na diaľku spolu s bratom Petrom a otcom Jozefom. Spočíva v navštevovaní chudobných rodín. Zisťovanie, čo im chýba a hlavne ako im efektívne pomôcť, tiež porozprávať, povzbudiť. V PAD-ke majú také heslo: Vychovávať, vzdelávať a neobsypávať ,,ryžou“, čiže peniazmi. Preto každý mesiac im nosíme tašku základných potravín, ovocia. Rozdeľujeme obnosené šatstvo, alebo pomáhame pri financovaní vzdelania detí, tiež na lieky. Deti majú v sobotu kurzy na fare, na ktoré musia chodiť a tiež musia chodiť do školy . Peniaze pre deti máme od dobrodincov zo Slovenska a z Talianska, ktorí sa rozhodli, akoby si adoptovať dieťa, ktorému finančne pomáhajú. Tiež musíme zapisovať jednotlivé príspevky, čiže viesť taký ekonomický ,,exel“, aby bol prehľad, potom mailom komunikujeme s dobrodincami a s misijným oddelením v Bratislave, čiže im dávame informácie o stave a pokrokoch detí.

V stredu sa snažíme rozbehnúť zbor, kde cvičíme ruské kresťanské piesne na mládežnícku svätú omšu, ktorá je v piatok. Zatiaľ sme tam piati a viac sa učíme MY (dobrovoľníčky) ruské piesne, ktoré už oni dávno vedia Možno raz sa to obráti
V piatky riešime kroniku fary, nástenku, doťahujeme PAD, nakupujeme potraviny do PAD, prípadne učíme kuchárku piecť slovenský koláč  a večer je svätá omša pre mladých, ale mladých je asi 10 v celej kaplnke, aj to je veľa, zvyšok sú dôchodcovia, ale mne to neprekáža, aspoň je to rodinné.

V sobotu nás Leyla učí ,,gavariť“, čiže máme kurz ruského jazyka. Potom pomáhame pri kurzoch pre deti a vedieme kurz tancov pre mladých v centre Maryam. Na to sa teším celý týždeň
V nedeľu pomáhame v nedeľnej škole, ktorá má takýto program: O 13.h svätá omša, spoločný obed (cestoviny + párky), katechéza na nejakú tému. Teraz preberáme osobnosti starého zákona ako Rút, Samson,... buď pustíme ,,multík“- rozprávku k téme, alebo my animátori pripravíme dramatizáciu ako dnes. Čistá improvizácia a s mojou výslovnosťou po rusky je to fakt komické Po katechéze sú rôzne hry, ktoré si pripravíme vopred a potom ,,slovko“ - akoby myšlienka, zamyslenie dňa a ukončenie modlitbou. Nakoniec to najlepšie! Hrá sa volejbal saleziáni a mladí. Proste tam sa vyšantím 

Pondelok je voľný, čiže dlho spím , čítam knihy, učím sa ruštinu, pozeráme filmy, hráme ping-pong, učím sa hrať na gitare alebo sa ide na výlet, počúvame Nohavicu, Nedvěďovcov, Filipovú... alebo len na prechádzku do mesta, alebo len tak vypíname...podrobnosti nabudúce  Majte saaaaa!!!! Pakaaa 

Kategórie: Azerbajdžan