Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Router.php on line 13

Warning: Creating default object from empty value in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Router.php on line 79

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Abstract/Controller.php on line 26
História misií - Saleziánske Misie

Saleziánske Misie - Saleziáni Don Bosca

História misií

Don Bosco Myšlienka šírenia kresťanskej viery medzi pohanmi zamestnávala myseľ Don Bosca už v jeho mladosti. Raz dokonca plakal nad rozostretou mapou Ázie, lebo pohľad na pohanský svet žijúci bez evanjeliovej zvesti a Ježiša Krista bol pre neho bolestný. Mal veľkú túžbu založiť misie v Indii, aby tam mohol zachraňovať duše a privádzať ich k pravému Bohu, tak ako to začal už v 16. storočí sv. František Xaverský. Už v roku 1848 povedal: „Keby som mal kňazov a klerikov, rozkázal by som im, aby hlásali Evanjelium v Patagónii a Ohňovej Zemi, keďže tento kraj so svojimi úplne opustenými obyvateľmi najviac potrebuje misionárov".

Jeho sen z roku 1871, v ktorom videl svojich duchovných synov ako misionárov prichádzať medzi divoké a neznáme kmene sa verne vyplnil. Keď sa 11. novembra 1875 lúčil s prvou misionárskou výpravou, povedal im tieto slova:

"Hľadajte duše, nie peniaze, česť a hodnosti. Ujmite sa nemocných, detí, starcov a chudobných. Získate si Božie požehnanie a ľudskú priazeň. Preukazujte úctu každej autorite. Utiekajte sa stále k Panne Márii Pomocnici a k Ježišovi vo Sviatosti Oltárnej! Vo všetkých námahách a protivenstvách nezabúdajte, že získame veľké odmeny, ktoré máme pripravené v nebesiach."

Za prvými misionármi odchádzali každoročne ďalší a už po dvadsiatich rokoch bolo vidieť obrovské výsledky. Pusté kraje sa menili na úrodnú pôdu, predtým úplne negramotní divosi študovali na školách a učili sa remeslám. To všetko menilo k lepšiemu nielen ich vlastný život, ale aj celú spoločnosť.

Hneď na počiatku slovenského saleziánskeho diela v roku 1924 sa našlo niekoľko slovenských misijných nadšencov, ochotných pracovať na šírení Božieho kráľovstva medzi pohanskými národmi v rôznych krajinách sveta. Ani nie o desať rokov už cestovalo do zámoria s 59. výpravou misionárov 10 slovenských saleziánov.

Odporúčania Don Bosca svojim prvým misionárom: