Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Router.php on line 13

Warning: Creating default object from empty value in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Router.php on line 79

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Abstract/Controller.php on line 26
Stredná Amerika - História misií

Saleziánske Misie - Saleziáni Don Bosca

Stredná Amerika - História misií

Antily »  Dominikánska republika »  El Salvador »  Guatemala »  Haiti »  Honduras »  Kostarika »  Kuba »  Mexico »  Nicaragua »  Panama »  Portorico

Sem patria El Salvador, Guatemala, Kostarika, Honduras, Nicaragua, Panama.

Saleziáni v roku 1897 prijali od vlády poľnohospodársku školu v meste Panama. Kým organizovali školu, otvorili oratórium. Postupne sa rozšírili do rozličných krajín Strednej Ameriky: v roku 1906 do Hondurasu, a v roku 1907 do Kostariky a Panamy. Pri misionárskych staniciach zriaďovali oratóriá, farnosti a profesionálne školy. Značný impulz, medzi inými, dal don Fiorenzo Sanchez (Španiel), don Pietro Tardini, mons. Turcios Yi Barahona José (Hondurasan) ,don Giuseppe Misieri. Muži oddaní Cirkvi, pozorní na pastoračnú prácu sú saleziánski kardináli Obando y Bravo z Nicaraguy, a Rodriguez Maradiaga z Hondurasu. Medzi Dcérami Panny Márie Pomocnice si získala sympatiu a úctu sestra Mária Romero Meneses, FMA, ktorá založila početné oratóriá a sociálne diela v Kostarike. Autentická „žena evanjelia“ s „jednoduchou vierou“ a s „pohotovým zázrakom“ bola vyhlásená pápežom Jánom Pavlom, za blahoslavenú 14. apríla 2002.

V tejto provincii so sídlom v Guatemale, je zo tridsať saleziánskych diel, ktoré vydávajú svedectvo svojou intenzívnou prácou v prospech povznesenia ľudí a hlásania evanjelia medzi chudobným ľudom a mládežou.

Antily

Tu patrí Dominikánska republika, Kuba a Portorico. Saleziánska prítomnosť začína v roku 1897. V meste Curaçao, v Holandských Antilách, založili dom pre siroty. V roku 1917 sa začína činnosť na Kube. Rozličné pastoračné služby sú nasmerované predovšetkým na najchudobnejšie ľudové a mládežnícke vrstvy. Popri farskej činnosti dávajú prednosť hlavne profesionálnej formácii a škole. Napriek značným ťažkostiam, ktoré vyplývajú hlavne z materiálnej a kultúrnej chudoby obyvateľstva a zo sociálnych a politických nepriaznivých okolností, dielo synov dona Bosca malo mimoriadny vzlet. Toľkí saleziáni vynaložili svoje energie a strávili svoj život po boku mládeže týchto krajín, zvlášť mons. Riccardo Pittini, ktorý bol najprv zodpovedný za saleziánske dielo a neskôr sa stal arcibiskupom v Santo Domingo. Medzi inými vynikal svätosťou a veľkodušnosťou don José Vandor, o ktorom sa začal proces blahorečenia.

Provinciálne stredisko v Santo Domingo disponuje schopnosťami viac ako 180 saleziánov a početných dobroľníkov, aby koordinovalo aktivitu tridsiatich domov rozšírených v krajinách tohto veľkého archipelágu.

Haiti

Saleziánske dielo sa začalo v meste Port-au-Prince. Napriek značným sociálnym, politickým a ekonomickým ťažkostiam, práca sa vyvíja v prospech haitskej mládeže a obyvateľstva. Na tomto veľkom ostrove v roku 2002 bolo 9 saleziánskych diel. Okolo 60 synov dona Bosca pokračuje v mimoriadnej službe povznesenia ľudí a evanjelizácie; pomáhajú im saleziánski spolupracovníci, rehoľné sestry FMA a bývalí žiaci. Od roku 1992 tieto diela vytvárajú vizitatóriu so sídlom v Port-au-Prince.

Mexico

Don Rua poslal prvých saleziánov, aby prevzali vedenie útulku, ktorý otvorili saleziánski spolupracovníci v samom hlavnom meste Mexico. O niekoľko rokov neskôr sa otvoril ústav pre študentov a remeselníkov.

Mexico Po udalostiach občianskej vojny a prenasledovania katolíkov v dvadsiatych rokoch minulého storočia, saleziánske dielo sa rozkvitlo priam zázračným spôsobom a rozšírilo sa na celú krajinu. Saleziáni sa s mimoriadnou misionárskou starostlivosťou venovali predovšetkým obyvateľstvu Mixes.

Teraz sú tam dve provincie so sídlom v mestách Mexico a Guadalajara. Majú šesťdesiat domov, v ktorých s výchovnou a evanjelizačnou horlivosťou pracuje vyše 350 saleziánov. Ich práca zodpovedá projektu dona Bosca: oratórium a škola sú vždy účinné výchovné miesta.

Výrazné postavy, ktoré účinkovali v Mexiku sú: don Angelo Piccono, don Pietro Savani, don Antonio Ragazzini, mons. Guglielmo Piani.

Nové pole práce, ktoré sa naskytlo v osemdesiatich rokoch dvadsiateho storočia bolo v Tijuane, v meste susediacom s Kaliforniou, doslova napadnutom ľuďmi, ktorí túžili prekročiť hranicu a dostať sa do USA. Oratóriá a profesionálne učilištia sú konkrétnou odpoveďou saleziánov na očakávania mladých.

Keď bol don Pascual Chávez vyvolený v roku 2002 za 9. nástupcu dona Bosca mexická saleziánska rodina to s nadšením oslávila.