Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Router.php on line 13

Warning: Creating default object from empty value in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Router.php on line 79

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Abstract/Controller.php on line 26
Príprava dobrovoľníkov

Saleziánske Misie - Saleziáni Don Bosca

Príprava dobrovoľníkov

Saleziánsky misijný dobrovoľník sa usiluje ľudsky, kresťansky a saleziánsky dozrievať, aby v spoločenstve účinne pomáhal vychovávať a evanjelizovať mladých, zvlášť tých najchudobnejších - vlastným príkladom, službou, ako priateľ a vychovávateľ - a takto nezištne prispieval k premene spoločnosti, šíreniu dobra a budovaniu Božieho kráľovstva.

Na dosiahnutie tohto cieľa sa saleziánsky dobrovoľník zaväzuje stať sa svedkom hodnôt Božieho kráľovstva, radcom, podporovateľom a vychovávateľom.

Podmienky misijného dobrovoľníctva

Dlhodobá dobrovoľnícka služba

Dlhodobá dobrovoľnícka služba prebieha počas jedného roka na saleziánskej misijnej stanici v určenej rozvojovej krajine alebo na Slovensku na Luníku IX. Predchádza jej 10-mesačná formačná príprava, ktorá pozostáva z nasledujúcich častí:

Formačné stretnutie začína vždy v piatok večer a končí sa nedeľným obedom. Miesto stretnutí sa uchádzači dozvedia pred prvým stretnutím. Program tvoria rôzne prednášky, modlitba, aktivity na vzájomné spoznávanie sa, na rozvoj praktických zručností, prezentácie bývalých dobrovoľníkov a pod. Preberané témy sú z oblasti pedagogiky, psychológie, duchovného života, saleziánskeho štýlu, animácie mladých, inkulturácie atď.

Po skončení formačných stretnutí sa konajú viacdňové duchovné cvičenia. V roku 2012 boli spojené s púťou do Turína a na ďalšie miesta, kde pôsobil don Bosco.

Súčasťou prípravy na ročnú dobrovoľnícku službu je aj prax práce s deťmi a mládežou, ktorú možno absolvovať v saleziánskom stredisku alebo na inom mieste podľa dohody.

Prihlásiť na dlhodobú dobrovoľnícku službu sa treba zaslaním vyplnenej prihláškymotivačného listu na adresu dobrovolnictvo@savio.sk do 23. 9. 2012.

Krátkodobá dobrovoľnícka služba

Krátkodobú dobrovoľnícku službu tvoria dvojtýždňové letné tábory pre deti a mladých vo viacerých farnostiach na Ukrajine. Možnosť zapojiť sa do tejto aktivity je otvorená všetkým mladým ľuďom od 18 do 30 rokov, ktorí majú skúsenosť práce s deťmi a túžia po misiách. Príprava prebieha formou víkendových stretnutí raz mesačne od januára do júna. Pre prihlásenie je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku na adresu misiaukrajina@savio.sk do 10. 1. 2013.

Prihláška Ukrajina (.doc)

Prihláška (.doc)

Motivačný list (.doc)