Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Router.php on line 13

Warning: Creating default object from empty value in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Router.php on line 79

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Abstract/Controller.php on line 26

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Abstract/Model.php on line 10
Úmysly modlitieb

Saleziánske Misie - Saleziáni Don Bosca

Úmysly modlitieb - 2009

Január » Február » Marec » Apríl » Máj » Jún » Júl » August » September » Október » November » December

Január

Za jednotu kresťanov
Aby sa Cirkev v Afrike, ktorá sa pripravuje sláviť jej druhé Mimoriadne zhromaždenie Biskupskej synody, bola ďalej znamením a nástrojom zmierenia a spravodlivosti na kontinente, ktorý je stále poznačený vojnou, vykorisťovaním a chudobou.

Február

Za podporu mieru v Afrike
Aby inštitúty zasväteného života, ktoré tak prekvitajú v misijných krajinách, znovu objavili misijný rozmer a verné radikálnemu výberu rád evanjelia veľkodušne prinášali svedectvo o Kristovi a ohlasovali jeho zvesť až do končín zeme.

Marec

Za jednotu Cirkvi v Číne
Aby sa biskupi, kňazi zasvätené osoby a laici, verní katolíckej Cirkvi v Čínskej ľudovej republike, v svetle im adresovaného listu Sv. Otca Benedikta XVI. Odhodlali byť znamením a nástrojom jednoty, spoločenstva a mieru.

Apríl

Za kresťanov ako znamenie nádeje pre chudobných
Aby kresťania, ktorí pôsobia v oblastiach, kde sú životné podmienky chudobných, žien a detí najtragickejšie, boli znamením nádeje vďaka ich odvážnemu svedectvu evanjelia

Máj

Za misijnú Cirkev
Aby novozaložené katolícke Cirkvi boli vďačné Pánovi za dar viery, pripravené podieľať sa na všeobecnej misii Cirkvi a ponúkali svoje možnosti k ohlasovaniu evanjelia na celom svete.

Jún

Za Cirkev v oblastiach násilia
Aby Cirkvi, ktoré pôsobia v oblastiach poznamenaných násilím, boli podporované láskou a konkrétnou blízkosťou všetkých katolíkov na svete.

Júl

Za zmierenie ľudstva
Aby vďaka svedectvu všetkých veriacich v každej krajine sveta bola Cirkev semenom a jadrom zmierenia a zjednotenia ľudstva v jednu Božiu rodinu.

August

Za kresťanov, trpiacich prenasledovaním a diskrimináciou
Aby kresťania, ktorí sú diskriminovaní a prenasledovaní v mnohých krajinách kvôli Kristovmu menu, dosiahli uznanie svojich ľudských práv, rovnoprávnosti a náboženskej slobody, aby mohli žiť a slobodne vyznávať svoju vieru.

September

Za kresťanov v Laose, Kambodži a Myanmare
Aby sa kresťania v Laose, Kambodži a Myanmare, ktorí často zápasia s veľkými problémami, nenechali odradiť od hlásania evanjelia svojim bratom a dôverovali v silu Ducha Svätého.

Október

Za misijného ducha
Aby všetok Boží ľud, ktorému Kristus zveril poslanie ísť a ohlasovať evanjelium celému stvoreniu, obetavo prijal svoju vlastnú misionársku zodpovednosť a považoval ju za najvyššiu službu, ktorú môže ľudstvu ponúknuť.

November

Aby Božie meno prinášalo pokoj
Aby veriaci rôznych náboženstiev prostredníctvom svedectva svojho vlastného života a bratského dialógu jasne ukazovali, že Božie meno je nositeľom pokoja.

December

Aby bol Kristus svetlom sveta
Aby na Vianoce ľudia na zemi poznali Vtelené Slovo ako Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, a aby národy otvorili svoje dvere Kristovi, Spasiteľovi sveta.