Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Router.php on line 13

Warning: Creating default object from empty value in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Router.php on line 79

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Abstract/Controller.php on line 26

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Abstract/Model.php on line 10
Úmysly modlitieb

Saleziánske Misie - Saleziáni Don Bosca

Úmysly modlitieb - 2011

Január » Február » Apríl » Máj » Jún » November » December

Január

Azerbajdžan (Baku):

don Vladimir Fekete:
aby nám Pán Boh pomohol nájsť chýbajúce finančné prostriedky na dokončenie a vybavenie rozostavaného pastoračného centra pri kostole v Baku.

don Štefan Kormančík:
prosíme o modlitby za našu komunitu, aby vydávala pekné svedectvo lasky

Afrika:

don Daniel Pravda:
za viac povolani a opravdivost salezianskych povolani v Afrike, za svatost missionarov, za dobrych formatorov v seminaroch a osobitne v nasich salezianskych.

Aldan + Jakutsko:

Anka Sabuchova:
za zlepšenie vízového režimu, za oživenie farností + návrat bývalých farníkov, za vyriešenie personálnych záležitostí = návrat farára z Aldanu, ktorému zdravotný stav zatiaľ nedovoľuje odcestovať zo Slovenska

Február

Pakistan

don Laco Miko:
Prosím o modlitby za pokoj v Pakistane, za naše dve saleziánske komunity, za jednotu a citlivosť na Ducha Svätého.

Sibír (Aldan + Jakutsk)

misjná dobrovoľníčka Anna Sabuchová:
Aby Pán poslal nových mladých saleziánov misionárov, za oživenie farnosti

Azerbajdžan

don Vladimir Fekete:
Aby Pán pomohol urobiť ďalší krok vpred v rokovaniach s vládou o uznaní práv katolíckej cirkvi v Azerbajdžane.

don Štefan Kormančík:
Za moslimských učiteľov v našom centre, aby sme spolu s nimi vytvorili dobrý pastoračný tím.

Afrika

don Daniel Pravda:
Za veľmi potrebný no, rozumný salez. diela v Cade. Za mojich katechistov - o ich zodpovednosť a vytrvalosť i svätosť života. Za našu dicézu, za biskupa, gen. vikara a domorodych kňazov. O svetlo Ducha Svätého a silu pre nich a pre všetkých pästoračných pracovnikov tejto diocezy.

Apríl

Azerbajdžan:

don Vladimír Fekete:
Aby Pán Boh odstránil všetky prekážky, ktoré bránia podpísaniu konkordátu medzi Vatikánom a vládou Azerbajdžanu ako dobrého základu pre rozvoj katolíckej Cirkvi v tejto krajine.

don Štefan Kormančík:
Nové dobrovoľníčky v piatok dostanú víza:) A teraz sa treba modliť za dobrý začiatok ich misijnej činnosti.

Afrika:

don Daniel Pravda:
Čad prosí modlitby za katechumenov, najmä tých, čo budú pokrstení na Veľkú noc a za priebeh príprav na tento sviatok.

Pakistan:

don Laco Miko:
Opäť ťa prosím o modlitby za pokoj v Pakistane, aby sa ľudia rešpektovali, hlavne aby boli rešpektované menšiny. Aby ľudia v tejto krajine mohli žiť ako slobodní ľudia.

Jakutsk + Aldan:

misijná dobrovoľníčka Anka Sabuchová:
Za múdrosť pri riešení dôležitých personálnych otázok, za oživenie farnosti a za katechumenov.

Máj

Azerbajdžan:

don Vladimír Fekete:
Aby na príhovor blahoslaveného Jána Pavla II dosiahla katolícka cirkev v Azerbajdžane plné uznanie a mohla slobodne rozvinúť svoju misiu pre dobro tohto národa.

don Štefan Kormančík:
Vďaka za modlitby o víza, už ich naše dobrovoľníčky dostali. Prosíme o modlitby za registráciu:)

Jakutsko + Aldan:

Anička Sabuchová:
Za oživenie farnosti a za múdrosť predstavených pri dôležitých rozhodnutiach.

Pakistan:
don Laco Miko:
Prosím znova o pokoj v Pakistane, aby sa ľudia dokázali rešpektovať medzi sebou a vážiť si jeden druhého.

Jún

Azerbajdžan:

don Štefan Kormančík:
Tento mesiac sa chceme modliť za dobrú prípravu letných aktivít a dobrý tím animátorov.

don Vladimír Fekete:
Tak sa zdá, že ste sa posledné mesiace modlili skutočne veľmi dobre. V piatok 27.mája totiž parlament na poslednom sedení pred prázdninami ratifikoval konkordát Azerbajdžanu s Vatikánom! Dúfajme, že sa podarí čím skôr ho začať uvádzať do života... Na mesiace jún, júl a august, kedy sú už u nás prázdniny, máme jednoduchý úmysel. Modlite sa spolu s nami: Aby Pán Boh ochraňoval a požehnával všetky prázdninové podujatia a akcie pre mladých i dospelých, aby mohli priniesť bohaté duchovné ovocie.

Aldan + Jakutsko

misijná dobrovoľníčka Anka Sabuchová:
Za oživenie farnosti, za vyriešenie personálnych otázok a za správne rozhodnutia predstavených a za dar viery pre mladých navštevujúcich dom mládeže.

Pakistan:

don Laco Miko:
Opäť prosím za pokoj v Pakistane.

November

Azerbajdžan:

don Vladimír Fekete:
Aj vďaka vašim modlitbám sa podarili v tomto roku dôležité veci, ktoré upevňujú naše pôsobenie v tejto krajine. Po podpísaní a ratifikovaní Konkordátu medzi Sv. Stolicou a Azerbajdžanom bola 7.júla oficiálne zaregistrovaná Apoštolská prefektúra katolíckej cirkvi v Azerbajdžane. K jej reálnemu fungovaniu sú potrebné ďalšie právne kroky. Preto chceme nasledujúce mesiace spolu s vami osobitne prosiť, aby na príhovor blahoslaveného Jána Pavla II mohla Katolícka cirkev v Azerbajdžane slobodne rozvinúť svoju misiu pre dobro tohto národa.

Pakistan:

don Laco Miko:
Prosím ťa o modlitby za nové povolania pre Pakistan (je nás tu veľmi málo). O múdrosť a silu pri sprevádzaní našich mladých. Aby nastal pokoj a spravodlivosť v tejto krajine.

December

Pakistan:

don Laco Miko:
Prosím o modlitby za nových misionárov pre Pakistan. Tiež za nové povolania z Pakistanu.

Azerbajdžan:

don Štefan Kormančík:
Za našich farníkov, ktorí prežívajú krízu viery. Jeden aktívny katechéta má krízu viery, a spolu s ním aj mnohí iní začínajú váhať. Aby ich táto skúška priviedla k upevneniu viery.