Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Router.php on line 13

Warning: Creating default object from empty value in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Router.php on line 79

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Abstract/Controller.php on line 26

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Abstract/Model.php on line 10
Úmysly modlitieb

Saleziánske Misie - Saleziáni Don Bosca

Úmysly modlitieb - 2012

Január » Február » Marec » Apríl » Máj » Jún » Júl » August » September » Október » November » December

Január

Všeobecný saleziánsky misijný úmysel:

Saleziánsky misijný deň 2012 – Hovoriť o Ježišovi
Aby Saleziánsky misijný deň 2012 vo všetkých saleziánskych provinciách na svete vzbudil tvorivé prístupy ako sa deliť o osobnú skúsenosť s Ježišom s mladými ľuďmi, a najmä takými, čo sú vzdialení od života Cirkvi alebo sú stúpencami iných náboženstiev.

Azerbajdžan:

don Vladimír Fekete:
Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa za nás a s nami modlíte za naše potreby. Keď som si pozrel spätne úmysly našich modlitieb, s prekvapením a veľkou radosťou som zistil, že až zázračne boli vypočuté!

Myslím, že je to v prvom rade veľký dôvod k vďačnosti, ale i k tomu, aby sme odvážne prosili aj o ďalšie veľké veci. Na najbližšie mesiace preto navrhujem modliť sa na tento úmysel: Aby nám Pán Boh ukázal i otvoril cesty, aby sme mohli postupne začať účinkovať aj mimo hlavného mesta, pre dobro celej krajiny.

Ďakujem za modlitby.

Pakistan:

don Laco Miko:
Prosím o modlitby za nových misionárov pre Pakistan. Tiež za nové povolania z Pakistanu.

Február

Všeobecný saleziánsky misijný úmysel:

HAITI – za cestu obnovenia saleziánskej misie
Aby saleziáni na Haiti s odvahou pokračovali v obnovovaní svojej misie.

Azerbajdžan:

don Vladimír Fekete:
Aby nám Pán Boh ukázal i otvoril cesty, aby sme mohli postupne začať účinkovať aj mimo hlavného mesta, pre dobro celej krajiny.

Pakistan:

don Laco Miko:
Prosím o modlitby za duchovné rozlišovanie v tom, čo Boh odo mňa chce tu v Pakistane. Presnejšie, dostal som možnosť výberu medzi mestami Lahore a Quetta. Tak, aby to bolo podľa Božej vôle.

Kazachstan:

misijná dobrovoľníčka Eva:
Za všetky naše domy - ochagy a všetkých, ktorí v nich žijú. Za rodiny detí žijúcich u nás, aby sa nezbavovali zodpovednosti a snažili sa o kvalitnejší život pre seba samých aj pre svoje deti. Za ďalšieho nového kňaza pre našu misiu v Kapčigaji. Za sponzorov a dobrodincov, na ktorých je naša misia závislá. Za posilnenie viery, nádeje a lásky pre o. Ondreja, misijných dobrovoľníkov, rehoľné sestry a spolupracovníkov, ktorí vkladajú svoje srdcia práve do tejto misie, aby sme sa aj napriek ťažkostiam a problémom dokázali s otvoreným srdcom darovať pre iných.

Sibír:

bývalá misijná dobrovoľníčka Elena:
Za Božie požehnanie pre prípravy a priebeh osláv 20 rokov od založenia misie na Sibíri. Za potrebné Božie milosti – dar viery, nádeje a lásky, vernosť a vytrvalosť, horlivosť pre miestnych katechumenov, ktorých príprava na prijatie sviatostí sa čoskoro zavŕši. Za nové misionárske, najmä saleziánske duchovné povolania pre toto dielo a za zvláštne milosti, svätosť a silu pre saleziánov aktuálne tu pôsobiacich. Za dar viery, odvahy a ochoty plniť Božiu vôľu, kráčať po Jeho ceste - pre miestnych farníkov.

Marec

Všeobecný saleziánsky misijný úmysel:

INDIA – za kresťanov v štáte Orissa
Aby kresťania, ktorí žijú v oblastiach občianskeho násilia z rokov 2007-2008, mohli žiť v bezpečí a budovať vzťahy vzájomného rešpektu a dôvery na tomto území, ktoré zažilo tak veľa násilia voči kresťanom.

Sibír:

Od o. Jožka Tótha, don Janka Chovaňáka a dobrovoľníčky -Eleny Holej:
Prosme o Božie požehnanie pre prípravy a priebeh osláv - v tomto mesiaci - výročia 20 rokov od založenia misie na Sibíri v Aldane. Taktiež za potrebné Božie milosti pre miestnych katechumenov, ktorí budú pokrstení pánom biskupom počas týchto osláv.

Prosme dobrotivého Pána, na príhovor Nebeskej Matky, Pomocnice kresťanov o posilnenie saleziánskej komunity a rodiny v Jakutsku a za zvláštne milosti, svätosť a silu pre saleziánov aktuálne tu pôsobiacich.

Prosme o požehnanie pre riešenie cirkevných záležitostí našich farníkov v oblasti sviatosti krstu a manželstva, a o požehnanie cesty duchovného povolania pre jedného nášho mladíka.

Prosme o milosť nachádzania cesty pre odovzdávanie duchovných hodnôt deťom a mladým v našom oratóriu, a aby ich srdcia boli otvorené pre radostnú zvesť.

Prosme o nádej, vieru a uzdravenie zranení vo vzťahoch pre veriacu mládež z miestneho spoločenstva.

Prosíme o modlitby za zdravotný stav istej ženy. Má 25 rokov a na jeseň minulého roku si zranila chrbticu pri autonehode – momentálne je ochrnutá, má 2 malé deti. Prosme Pána za jej uzdravenie, i za potrebné peniaze na jej liečbu.

Azerbajdžan:

don Vladimír Fekete:
Aj na začiatku tohoto mesiaca sa chcem najprv poďakovať všetkým, ktorí sa za nás a s nami modlíte za naše potreby.

Tak, ako som to navrhoval na začiatku roka, chceme spolu s vami modliť najbližšie mesiace na tento dôležitý úmysel: Aby nám Pán Boh ukázal i otvoril cesty, aby sme mohli postupne začať účinkovať aj mimo hlavného mesta, pre dobro celej krajiny.

misijná dobrovoľníčka Alena Vojenčiaková: Za nás, ktorí tu pracujeme, aby sme boli dostatočne citliví na potreby "našich" ľudí a tiež na Slovo Sv. Ducha – hlavne, keď nám vraví, ako na tieto potreby správne odpovedať - a ešte jednu konkrétnu - za mamu 2 našich učiteliek, ktorú čaká operácia chrbtice - aby nabrala potrebnú odvahu a pokoj (a ak Pán dá, aj zdravie):)

Peru:

misijná dobrovoľníčka Katarína Kňažíková:
Zdravím vás a ďakujem vopred za vaše modlitby. My pôsobíme v Lares, v malom mestečku v Peru, v tzv. Casite (kasite-domčeku) Dominika Savia. Staráme sa tu o takmer 60 deti od 6-18 rokov, ktorí tu žijú a študujú, keďže v ich komunitách nemajú takúto možnosť.

Úmysel by som však možno skôr nasmerovala za nové kňazské saleziánske povolania v Peru, nakoľko je seminár posledné roky takmer prázdny. V súčasnosti tam študujú len dvaja chalani, jeden z toho je z našej kasity.

Kazachstan:

misijná dobrovoľníčka Daniela Hrobárová: Veľmi sa potešíme, ak sa budete modliť aj za našu farnosť, za deti, mládež, ktoré žijú v domoch - očagoch, za duchovenstvo, za zodpovedných v domoch a dobrovoľníkov, za obnovenie farnosti.

Apríl

Všeobecný saleziánsky misijný úmysel:

AFRIKA - za mladých afrických saleziánov, ktorí sa pripravujú ku kňazstvu
Aby saleziánski kandidáti kňazstva v Afrike rástli ako opravdiví učeníci Krista Dobrého Pastiera, ktorý ponúka svoj život úplne pre dobro svojich oviec.

Kazachstan:

dobrovoľníčka Eva Krajčovičová:
Prosím o modlitby za misiu v Kapčagaji, za tých, ktorí tam pracujú pre dobro detí, a taktiež aj za tých, ktorí chcú tejto misii uškodiť. Prosím o modlitbu za nás všetkých, aby sme dokázali viac dôverovať Bohu, prijímali Jeho skúšky s trpezlivosťou, oddanosťou a dôverou.

dobrovoľníčka Daniela Hrobárová:
Prosím o modlitby za vyriešenie problémov, za jasnú myseľ a správne rozhodnutia.

Luník 9:

dobrovoľníčka Mária Reváková:
Chceli by sme vás poprosiť o modlitby za náš misijný tím na Luníku IX., a tak isto aj za všetky deti a mladých, ktorí boli na Bielu sobotu pokrstení, aby ostali verní Bohu.

Máj

Všeobecný saleziánsky misijný úmysel:

Za Cirkev v Číne
Aby rástla cirkevná jednota a aby boli evanjelizované čínske komunity v zahraničí.

Pakistan

don Laco Miko:
Prosím o modlitby za naše dve komunity v Lahore a Quette. V septembri až novembri u nás nastanú personálne zmeny, odovzdanie štafety a podobne. Bude to dosť náročný prechod. Preto vás prosím o modlitby, aby sme dokázali vytvoriť dobré komunity.

Kazachstan:

dobrovoľníčka Eva Krajčovičová:
Tento mesiac by sme chceli poprosiť o modlitby za:
1./ Vyriešenie problémov s úradmi, za ľudí, ktorí sa pokúšajú zničiť naše domy pre deti.
2./ Za deti, ktoré zobrali z našich očagov do detských domovov.
3./ Za všetkých, ktorí pracujú na misii v Kapčagaji.

Jún

Všeobecný saleziánsky úmysel:

Za mladých kresťanov v Poľsku
Aby sa mladí veriaci v Poľsku, dôverujúc v každodennom života Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu, mohli stávať vždy viac pravými svedkami kresťanského života v Európe.

Júl

Všeobecný saleziánsky úmysel:

Východná Ázia – Oceánia: za rast saleziánskeho misijného dobrovoľníctva
Aby saleziáni v regióne Východná Ázia – Oceánia pomáhali mladým zapájať sa s entuziazmom do misijného dobrovoľníctva.

Azerbajdžan

don Vladimír Fekete:
V mesiaci júli a auguste sa budeme spolu s vami modliť o Božiu pomoc a ochranu pre všetky prázdninové podujatia, aby prospeli účastníkom i organizátorom na tele i na duši.

Pakistan

don Laco Miko:
Prosím vás o modlitby za stretnutie v Ríme ohľadne našej prítomnosti v Pakistane, za rozhodnutia podľa Božej vôle, a aby sme dokázali žiť dobrým komunitným životom.

August

Všeobecný saleziánsky úmysel:

Za saleziánov pracujúcich v moslimskom prostredí, najmä v Indonézii
Aby saleziáni ponorení do moslimského prostredia, najmä tí z mladej delegatúry Indonézie, mohli rozlišovať cesty poslania svedectva života.

Pakistan:

don Laco Miko:
Od Januára 2013 sa vymení velenie v našich dvoch komunitách. Taktiež budú vymenovaní dvaja noví direktori. Prosím o modlitby za dobrý a rozvážny prechod podľa Božej vôle.

September

Všeobecný saleziánsky úmysel:

Saleziánske misijné povolania - 143. misijná výprava
Aby svedectvo nových saleziánskych misionárov, vyslaných hlavným predstaveným v roku 2012, vzbudzovalo a posilňovalo nové misionárske nadšenie, predovšetkým v mladých provinciách

Október

Všeobecný saleziánsky úmysel:

Za mladých katechétov v Afrike
Aby mladí katechéti v Afrike ďalej rástli vo svojej viere.

November

Všeobecný saleziánsky úmysel:

Animácia Projektu Európa vo všetkých inšpektóriách Európy
Aby Projekt Európa otvoril nové horizonty a vzbudil novú nádej pre podporu vnútornej obnovy saleziánskej charizmy na kontinente.

December

Všeobecný saleziánsky úmysel:

Misia u latinskoamerických migrantov v Spojených štátoch
Aby saleziáni na americkom kontinente boli vnímavejší na jav migrácie a pripravili regionálny plán pre túto sféru.